Ieder mens heeft helden en heldinnen nodig om zich mee te kunnen identificeren. Wij vragen ons af: waar is de vrouwelijke kracht in Heerenveen?”.

Heerenveense heldinnen

In het Community Art Project Heldinnen van t Veen onderzoeken we* deze vraag en geven er een artistiek antwoord op. We gaan op zoek naar verhalen van Heerenveense vrouwen met (veelal verborgen) wijsheid. Wat is de kracht van deze vrouwen? Wat betekenen ze voor de samenleving van Heerenveen? Wat kunnen we van hen leren?

Aandacht voor vrouwelijke waarden

Het doel van dit project is aandacht voor vrouwelijke waarden in de maatschappij van Heerenveen door middel van kunst en cultuur. Het eindresultaat zijn tien portretten van vrouwen waar kracht en emotie uitspreekt, ondersteund door diepgaande verhalen in een artistiek magazine over deze vrouwen en hun ‘goud’. De portretten en verhalen dienen als voorbeeld en inspiratie voor meisjes, vrouwen en mannen.

In de voetsporen van de Heldin

8 maart 2018, wereld-vrouwendag, is de start van dit project. We vragen inwoners van Heerenveen, mannen en vrouwen, wie hun heldin is en waarom. Vrijwilligers interviewen deze ‘genomineerde’ vrouwelijke rolmodellen. Hiervoor krijgen ze een training in gesprekstechnieken, geïnspireerd op het boek ‘In de voetsporen van de Heldin’. De deelnemers ontdekken zo samen de patronen in het leven van de heldin via sprookjes, wereldliteratuur en film.
Heldinnen van 't Veen

Heldinnen van het Veen, schets. Inkt op doek. Mirjam Torenbeek 2018

Tien bijzondere portretten

Tien van deze vrouwen worden extra belicht: hun portret wordt verbeeld door vrouwelijke kunstenaars van verschillende disciplines uit regio Heerenveen. In de vorm van grote geschilderde portretten, fotografie en/of andere beeldende kunst. De verhalen en de portretten verwerken we tot een kunstmagazine over deze heldinnen.

Side events

Tijdens dit project organiseren we side-events rondom het thema vrouwelijke kracht en -empowerment, zoals dans, film en inspiratiesessies.

Heldinnen van 't Veen

Beeldmerk van de Heldinnen van’t Veen. Ontwerp: Mirjam Torenbeek 2018

Wie is jouw heldin?

WIE IS JOUW HELDIN? en waarom?? Schrijf je antwoord hieronder in de antwoordbox
 de Muze community art
* o ja, wie is we?
Heldinnen van ’t Veen is een project van stichting de Muze, Community Art. Een samenwerkingsverband tussen Mirjam Torenbeek, beeldend kunstenaar, Marije Nutma, creatief therapeut/ psycholoog en Marjolein Reurich, gelukscoach.