Privacy verklaring

 

Mirjam Torenbeek, gevestigd aan Vliet 28, 8446 MB Heerenveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://erotischekunst.frl/

 1. Vliet 28
  8446 MB Heerenveen
  31613604563
  M Torenbeek is de Functionaris Gegevensbescherming van Mirjam Torenbeek Hij/zij is te bereiken via mtorenbeek2@gmail.com

  Persoonsgegevens die wij verwerken
  Mirjam Torenbeek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  – Voor- en achternaam
  – Adresgegevens
  – Telefoonnummer
  – E-mailadres

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@erotischekunst.frl, dan verwijderen wij deze informatie.

   

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  Mirjam Torenbeek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  – Het afhandelen van uw betaling
  – Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  – U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  – Om goederen en diensten bij u af te leveren

  Geautomatiseerde besluitvorming

  Mirjam Torenbeek neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  Mirjam Torenbeek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 2 jaar

   Delen van persoonsgegevens met derden

  Mirjam Torenbeek verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Mirjam Torenbeek gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

   

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mirjam Torenbeek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@erotischekunst.frl.

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

  Mirjam Torenbeek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  Mirjam Torenbeek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@erotischekunst.fr.

  Bij het gebruik van online cursussen maakt Mirjam Torenbeek gebruik van Zoom. Zij stemt in met de privacy statement van Zoom: ” Zoom uses customer content only in connection with providing the Services – we do not monitor, sell or use customer content for any other purposes. We do not control the actions of anyone with whom you or any other Service user may choose to share information.”

Contact

Mirjam Torenbeek
Heerenveen
info@erotischekunst.frl

Search

Wil je loving info over erotische kunst?